TIL DET BEVIDSTE KØKKEN

Køkkenkværnen

Køkkenkværn_smal_medbiogas

En køkkenkværn fra Kitchen Friend er det ultimative køkkenudstyr, der letter din hverdag – og så endda med god samvittighed. For udover at du med køkkenkværnen hurtigere og lettere kan komme af med dit madaffald, så gør du også miljøet en stor tjeneste.

Hvad er en køkkenkværn?

En køkkenkværn fungerer som en skraldespand, der er tilsluttet din køkkenvask. Med en køkkenkværn er det muligt at smide madaffald direkte ud i køkkenvasken, så du slipper for ildelugtende madrester i skraldeposen.

I bund og grund er køkkenkværnen et elektrisk køkkenredskab, som nedbryder det organiske affald til en konsistens, der minder om juice. Herefter bliver madaffaldet sammen med resten af spildevandet ledt igennem kloaksystemet ud til rensningsanlægget, hvor det enten omdannes til miljørigtig biogas eller til slam, der kan genanvendes som gødning på markerne. I modsætning til en traditionel skraldespand skal køkkenkværnen altså ikke tømmes, og du skal derfor færre ture ud med skraldeposen og det efterlader også mindre affald til skraldebilen, som også vil få færre ture efter dit skrald.

En bæredygtig løsning

Udover at køkkenkværnen gør det lettere at rydde op i køkkenet, er det også en miljørigtig løsning. Den danske regering har sat stor fokus på affaldssortering med Ressourceplanen for Affaldshåndtering 2013-2018. Det bliver altså i stadig stigende grad aktuelt at skulle finde løsninger til, hvordan vi sorterer vores affald bedst muligt i husstandene.
Med en køkkenkværn er der mindre risiko for fejlsortering, da du sorterer affaldet direkte ved kilden, og fra det sted hvor du faktisk producerer madaffaldet. Da det ikke er muligt at kværne andet end organisk affald, sikrer man en helt ren sortering både af det organiske affald, men også glas, metal, plast og papir.

Når det nedbrudte organiske affald ender på rensningsanlægget gennem kloaksystemet, kan det omdannes til biogas. Dette kan bruges som et CO2-rigtigt alternativ til fossile brændstoffer, der anvendes til el, varme og bæredygtig transport. Restproduktet fra nedbrydningsprocessen kan bruges som gødning på markerne, og det er altså derfor med til at skabe en cirkulær bevægelse i kredsløbet, hvor madaffaldet er med til at give nye planter næring.

Se hele processen gennem en kort video her:

En køkkenkværn fra Kitchen Friend er altså et redskab til at lette hverdagen, hvor du samtidig tager ansvar for og er med til at passe på vores dyrebare ressourcer. Hvis du stadig er lidt i tvivl om, hvorvidt en køkkenkværn er noget for dig, kan du ser mere på Køkkenkværnen.dk. Her kan du blandt andet få afkræftet nogle af de myter, der findes omkring køkkenkværnen, blive klogere på den lette installation, se flere fordele ved brug af køkkenkværnen og læse mere om de projekter, der er i gang med køkkenkværne rundt om i Danmark.

Husk at søge godkendelse inden du køber

Inden du går ud og investerer i en køkkenkværn, er det vigtigt, at du husker at søge tilladelse hos din kommune først.

Du søger om godkendelse ganske nemt og enkelt ved at udfylde en ansøgningsblanket, som du kan downloade nedenfor. Du kan også læse mere om godkendelser på Køkkenkværnen.dk.

pdf_icon Ansøgningsblanket_Kokkenkvarn_2018